Welkom op de raadpleegomgeving van Bornem

In onze gemeente worden heel wat beslissingen genomen. Via de website blijf je daarvan op de hoogte. 

Van deze organen vind je hier informatie: 

  • de gemeenteraad 
  • de OCMW-raad 
  • het college van burgemeester en schepenen 
  • het vast bureau
  • de gemeenteraadscommissies
  • raad van bestuur AGB
  • de burgemeester

Wil je graag meer info? Stuur dan een mailtje naar gemeentebestuur@bornem.be.