Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van Bornem

In onze gemeente worden heel wat beslissingen genomen. Via de website blijf je daarvan op de hoogte. 

Van deze organen vind je hier informatie: 

  • de gemeenteraad 
  • de OCMW-raad 
  • het college van burgemeester en schepenen 
  • het vast bureau
  • de gemeenteraadscommissies
  • raad van bestuur AGB
  • de burgemeester

Wil je graag meer info? Stuur dan een mailtje naar gemeentebestuur@bornem.be.